Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
139

I C 825/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 825/15 upr. UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie P. O. wniósł o zasądzenie od E. P. kwoty 3 500 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia 24 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty. W piśmie z dnia 26 sierpnia 2015 r. sprecyzował powyższe żądanie wskazując, iż domaga się odsetek ustawowych. Powództwo oparł na twierdzeniach, iż prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą P. O. (...) Biuro (...) z siedzibą w S. , a przedmiotem jego działalności jest pośrednictwo w zawieraniu umów
Czytaj więcej»

I C 835/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 835/14 UZASADNIENIE WYROKU Powódka Gmina G. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu D. W. (1) wniosła o nakazanie pozwanemu opróżnienie i wydanie powódce w stanie wolnym od osób i rzeczy lokalu mieszkalnego położonego w G. przy ul. (...) oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. Powódka wskazała, że lokal mieszkalny, którego dotyczy żądanie, należy do jej zasobów mieszkaniowych. Powódkę łączyła z A. W. (matka D. W. (1) ) umowa najmu tego lokalu zawarta
Czytaj więcej»

I C 932/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 932/15 UZASADNIENIE WYROKU Powódka M. K. (1) wniosła przeciwko pozwanemu (...) Bank S.A. we W. o stwierdzenie nieważności następujących umów: umowy o współpracy z dnia 1 marca 2011r. oraz pełnomocnictwa z dnia 1 marca 2011r; umowy numer (...) z dnia 29 stycznia 2014 roku; umowy numer (...) z dnia 3 kwietnia 2014 roku oraz umowy numer (...) z dnia 14 maja 2014 roku - zawartych przez powódkę z pozwanym bankiem w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji. W uzasadnieniu pozwu wsk
Czytaj więcej»

I Ns 82/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 82/16 UZASADNIENIE POSTANOWIENIA We wniosku złożonym w niniejszej sprawie R. K. wniosła o zatwierdzenie przez Sąd uchylenia się przez nią od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. Ś. , zmarłym w lutym 2011r. w D. . Równocześnie oświadczyła, iż spadek odrzuca. Wnioskodawczyni wskazała, że spadkodawca był rozwiedziony z matką wnioskodawczyni, rodzice rozwiedli się gdy ona miała 5 lat. Od tego czasu spadkodawca nie brał udziału w procesie wycho
Czytaj więcej»

I Ns 87/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I Ns 87/15 UZASADNIENIE POSTANOWIENIA Z DNIA 14 LIPCA 2016R. Wnioskodawca A. A. (1) złożył wniosek o dokonanie działu spadku po A. A. (2) , po której spadek nabyli: on, A. P. , M. P. , T. W. w udziałach po ¼ części. Wniósł o uznanie, ze do masy spadkowej wchodzi własność lokalu mieszkalnego położnego w G. przy ul. (...) o pow. 58,36 m2, przyznanie tej nieruchomości jemu ze spłatą na rzecz uczestniczek, po ustaleniu wartości tego prawa w oparciu o opinię biegłego sądowego. Wskazał w uza
Czytaj więcej»

I Ns 707/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-01-25

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt Ns 707/15 UZASADNIENIE POSTANOWIENIA Wnioskiem z dnia 16 lipca 2012 r. D. M. domagała się stwierdzenia, że nabyła w drodze zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2009 r. część nieruchomości położonej w N. stanowiącej część działki (...) , dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr (...) , na której posadowiony jest budynek mieszkalny, w którym wnioskodawczyni zamieszkuje od 1978 roku. Następnie w toku postępowania zmodyfikowała wniosek poprzez żądanie ustalenia, iż nabyła
Czytaj więcej»

I C 92/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 92/16 UZASADNIENIE WYROKU Powód Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. (...) w C. wniosła przeciwko A. P. pozew o zapłatę kwoty 1482,88 zł tytułem zaległości w płatnościach na fundusz remontowy bez odsetek. W uzasadnieniu wskazała, że pozwana nabyła lokal przy ul. (...) w C. dnia 20 maja 1999r., zatem powinna uiszczać należności na fundusz remontowy. Nie wywiązywała się z tego obowiązku, zalega z opłatami za okres od XI. 2004r, do IX. 2013r. Wezwanie do zapłaty nie odniosło rezult
Czytaj więcej»

I C 94/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 94/14 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie P. S. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. kwoty 20 000 zł wraz odsetkami ustawowymi: od kwoty 30 000 zł od dnia 3 listopada 2013 roku do dnia 17 grudnia 2013 r. oraz od kwoty 20 000 zł od dnia 18 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę odniesioną przez niego na skutek wypadku komunikacyjnego, do którego doszło w dniu 27 lipca 2013 r. na terenie gminy C.
Czytaj więcej»

I C 109/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 109/14 UZASADNIENIE WYROKU Powódka M. G. wniosła przeciwko I. K. pozew o zapłatę kwoty 30.286,12 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 5 listopada 2013r. oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości potrójnej stawki minimalnej. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony zawarły umowę o roboty budowlane, które rozpoczęły się w S. na działce nr (...) 1 sierpnia 2013r. Umowa obejmowała: wykonanie prac elewacyjnych, tj. położenie warstwy ocieplenia z wełny mineralne
Czytaj więcej»

I C 124/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 124/16 UZASADNIENIE WYROKU Powódka Gmina C. wniosła przeciwko W. F. i K. F. o nakazanie pozwanym, aby opuścili i opróżnili z osób i rzeczy reprezentujących ich prawa lokal mieszkalny położony w C. przy ul. (...) . W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwani zajmują lokal bez umowy najmu. Umowa była zawarta z ojcem pozwanych, który zmarł 11 czerwca 2015r. Po śmierci ojca W. F. wystąpił do Urzędu Miejskiego w C. w sprawie ustalenia go głównym najemną, decyzja była odmowna. Następnie o
Czytaj więcej»