Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
141

I C 932/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 932/15 UZASADNIENIE WYROKU Powódka M. K. (1) wniosła przeciwko pozwanemu (...) Bank S.A. we W. o stwierdzenie nieważności następujących umów: umowy o współpracy z dnia 1 marca 2011r. oraz pełnomocnictwa z dnia 1 marca 2011r; umowy numer (...) z dnia 29 stycznia 2014 roku; umowy numer (...) z dnia 3 kwietnia 2014 roku oraz umowy numer (...) z dnia 14 maja 2014 roku - zawartych przez powódkę z pozwanym bankiem w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji. W uzasadnieniu pozwu wsk
Czytaj więcej»

I C 938/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 938/15 UZASADNIENIE WYROKU Powódka Agencja Nieruchomości Rolnych w W. wniosła przeciwko K. K. pozew o zapłatę kwoty 3.914,95 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazała, że działki nr (...) obręb Ż. , (...) obręb W. oraz działka nr (...) obręb K. wchodzą w skład (...) Skarbu Państwa. Z części tych działek, tj. łącznie z obszaru 25,26 ha pozwany korzystał w 2011r. Na grunty zajęte przez pozwanego składały się: z działki nr (...)
Czytaj więcej»

I C 949/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-04-14

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 949/15 UZASADNIENIE WYROKU Powód Bank (...) Spółka Akcyjna w W. wniósł przeciwko E. D. (poprzednio U. - N. ) pozew o zapłatę kwoty 14.863,62 zł z odsetkami umownymi w wysokości 10% rocznie od dnia 8 września 2015r. ale nie więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że pozwana zawarła z powodowym Bankiem umowę o kartę kredytową C. z dnia 4 października 2011r. Wobec brak
Czytaj więcej»

I Ns 82/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 82/16 UZASADNIENIE POSTANOWIENIA We wniosku złożonym w niniejszej sprawie R. K. wniosła o zatwierdzenie przez Sąd uchylenia się przez nią od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po J. Ś. , zmarłym w lutym 2011r. w D. . Równocześnie oświadczyła, iż spadek odrzuca. Wnioskodawczyni wskazała, że spadkodawca był rozwiedziony z matką wnioskodawczyni, rodzice rozwiedli się gdy ona miała 5 lat. Od tego czasu spadkodawca nie brał udziału w procesie wycho
Czytaj więcej»

I Ns 97/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-06-03

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 97/16 UZASADNIENIE W niniejszej sprawie S. K. wniosła o stwierdzenie nabycia spadku po mężu K. K. , zmarłym w dniu 25 kwietnia 2015 roku w M. , ostatnio zamieszkałym w M. . Jako spadkobierców wskazała siebie oraz uczestników – dzieci spadkodawcy z poprzedniego związku: córkę B. K. oraz syna J. K. . Stwierdziła, iż spadkodawca nie pozostawił testamentu. W piśmie z 23 maja 2016 r. uczestnik J. K. reprezentowany przez pełnomocnika oświadczył, iż nie kwestionuje treści powyższego wnio
Czytaj więcej»

I Ns 87/15

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. Akt I Ns 87/15 UZASADNIENIE POSTANOWIENIA Z DNIA 14 LIPCA 2016R. Wnioskodawca A. A. (1) złożył wniosek o dokonanie działu spadku po A. A. (2) , po której spadek nabyli: on, A. P. , M. P. , T. W. w udziałach po ¼ części. Wniósł o uznanie, ze do masy spadkowej wchodzi własność lokalu mieszkalnego położnego w G. przy ul. (...) o pow. 58,36 m2, przyznanie tej nieruchomości jemu ze spłatą na rzecz uczestniczek, po ustaleniu wartości tego prawa w oparciu o opinię biegłego sądowego. Wskazał w uza
Czytaj więcej»

I Ns 123/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I Ns 123/16 UZASADNIENIE Wnioskodawczyni E. K. domagała się stwierdzenia zasiedzenia prawa własności działki zabudowanej nr (...) o powierzchni 0, 24 ha, położonej w Mętnie powołując się na jej samoistne posiadanie. Działka ta stanowi własność Skarbu Państwa. Jest ona przynależna do nieruchomości objętej księgą wieczystą (...) wchodzącej uprzednio w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni 9, 85 ha należącego do W. K. . W sierpniu 1978r. na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w C.
Czytaj więcej»

I Ns 137/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-08-10

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 137/15 UZASADNIENIE We wniosku złożonym w niniejszej sprawie dnia 10 lutego 2015 r. R. K. domagał się zatwierdzenia uchylenia się przez niego od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym w dniu 25 marca 2013 r. M. K. (1) w ustawowym terminie z uwagi na błąd istotny spadkobiercy polegający na braku wiedzy o stanie spadku i długach spadkowych oraz o odrzuceniu spadku przez spadkobierców dziedziczących w pierwszej kolejności, który to brak wiedzy był uz
Czytaj więcej»

I Ns 207/16

zarządzenie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2016-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 207/16 UZASADNIENIE POSTANOWIENIA Wnioskodawca D. R. wniósł o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009r. o stwierdzenie nabycia spadku po M. K. i stwierdzenie, że spadek po niej przypada I. R. (wstępnej D. R. i J. R. ) na podstawie testamentu notarialnego z dnia 21 stycznia 1988r. sporządzonego w Państwowym Biurze Notarialnym w G. za numerem Rep. (...) . W uzasadnieniu wniosku wskazano, że postanowieniem z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie I Ns 16/09 Sąd R
Czytaj więcej»

I Ns 211/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 211/16 UZASADNIENIE We wniosku złożonym w niniejszej sprawie A. S. wniósł na podstawie art. 199 k.c. o zezwolenie na podjęcie przez wnioskodawcę prac remontowych dachu nieruchomości budynkowej położonej w O. , stanowiącej działkę nr (...) , objętej księgą wieczystą nr (...) , w części znajdującej się nad wydzieloną nieruchomością wnioskodawcy oraz części pokrycia dachowego nad pomieszczeniami gospodarczymi A. S. , Wnioskodawca wskazał, iż wraz uczestnikiem K. S. są współwłaściciel
Czytaj więcej»