Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
141

II W 293/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-05-02

Data publikacji: 2017-05-30

trafność 100%

Sygn. akt IIW 293/16 UZASADNIENIE K. Ł. (1) zatrudniony był w firmie (...) jako kierowca od dnia 01.11.2014 r. Mężczyzna posiadał aktualne zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wydane przez Prezydenta Miasta S. w dniu 12.11.1014 r., ważne do dnia 10.11.2019 r. W dniu 3 sierpnia 2015 roku K. Ł. (1) otrzymał zlecenie przetransportowania z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze S. jednostek krwi do szpitala w G. . Zlecenie mia
Czytaj więcej»

VI K 21/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt: VI K 21/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 22 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie w Zamiejscowym VI Wydziale Karnym z siedzibą w C. przewodniczący: SSR Przemysław Porzeziński protokolant: Jolanta Kozielska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. sprawy K. S. syna Z. i H. z domu F. ur. (...) w G. oskarżonej o to , że w dniu 29.01.2013 r. w C. , będąc zatrudniona na stanowisku asystenta Poczty Polskiej S.A. Oddział (...) , dokonała przywłaszczenia powierzonego mienia w k
Czytaj więcej»

VI K 21/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

VI K 21/16 UZASADNIENIE Za przypisane oskarżonej przestępstwo z art. 284§2 kk w zb. z art. 270§1 kk w zw. z art. 11§2 kk sąd wymierzył jej karę uzgodnioną pomiędzy stronami na zasadzie art. 335§1 kpk 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres 2 lat próby oraz grzywnę 80 stawek po 10 zł, uznając że są to sankcje adekwatna do wagi czynu i stopnia zawinienia oskarżonej. Na niekorzyść oskarżonej trzeba tu poczytać fakt nadużycia zaufania łączącego się z wykonywanym
Czytaj więcej»

II W 252/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Sygn. akt II W 252/16 UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2016 r. H. S. poruszała się swoim samochodem marki K. C. o nr rejestr. (...) (...) drogą nr (...) z miejscowości P. w kierunku B. . Po minięciu miejscowości P. zauważyła poruszające się jej pasem jezdni dwa pojazdy koszące trawę. H. S. wyprzedziła pierwszy z tych pojazdów i wróciła na swój pas jezdni. Przed nią poruszał się drugi pojazd koszący trawę, a za nim samochód nauki jazdy marki R. (...) o numerze rejestr. (...) (...) . Samochód ten b
Czytaj więcej»

I C 689/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-06

Data publikacji: 2016-07-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 689/14 UZASADNIENIE W piśmie z dnia 5 sierpnia 2014 r. A. K. (1) wniósł o stwierdzenie nabycia spadku po M. K. , zmarłej dnia 15 sierpnia 2009 r. w T. , wskazując, iż do dziedziczenia uprawnieni są A. K. (1) (syn) I. R. (córka), W. K. (syn) oraz po zmarłym synu spadkobierczyni E. jego dzieci: A. K. (2) , M. C. i P. K. (1) (jak później stwierdzono obecnie nosząca nazwisko J. ). W tym samym piśmie wniósł o stwierdzenie przez Sąd, ze nieżyjący już E. K. jako że był rażąco niewdzięczn
Czytaj więcej»

I C 690/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-04-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 690/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie Agencja Nieruchomości Rolnych wniosła o zasądzenie od J. T. kwoty 64 255,10 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, jak również kosztami postępowania według norm przepisanych. Należności głównej dochodziła tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez pozwanego bez tytułu prawnego z nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr (...) położoną w obrębie ewidencyjnym N. , gminie P. , w o
Czytaj więcej»

I C 696/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 696/14 UZASADNIENIE WYROKU Powód W. S. (1) wniósł przeciwko TUZ Towarzystwu (...) w W. pozew o zapłatę kwoty 11.000 zł tytułem zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi od dnia 12 czerwca 2014r.. Podał, że w dniu 23 stycznia 2013r. kierująca samochodem osobowym marki V. nr rej. (...) A. K. nie zachowała należytej ostrożności przy wykonywaniu manewru cofania i potrąciła poruszającego się prawidłowo po chodniku powoda. W wyniku tego zdarzenia powód doznał obrażeń w postaci złamania kły
Czytaj więcej»

I C 703/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 703/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie w elektronicznym postępowaniu upominawczym dnia 12 sierpnia 2011 r. powód (...) Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanej I. H. kwoty 3 788,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 16 grudnia 2008 r. i kwoty 2 739,67 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów sądowych w kwocie 82 zł i kosztów zastępstwa procesowego wed
Czytaj więcej»

I C 714/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1379/15 UZASADNIENIE WYROKU Powód S. S. wniósł przeciwko pozwanemu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 1600 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 27 maja 2013 r. do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że pojazd powoda O. (...) nr rej. (...) w dniu 26 kwietnia 2013r. uległ uszkodzeniu wskutek kolizji drogowej spowodowanej przez innego uczestnika ruchu drogowego, który posiadał ubezpieczenie OC w pozwanym zakładzie ubezpieczeń. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność i n
Czytaj więcej»

I C 724/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 724/15 UZASADNIENIE postanowienia z dnia 22 kwietnia 2016 r. Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w W. złożył w dniu 3 lipca 2015 r. do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie od B. K. kwoty w łącznej wysokości 449,13 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu i kosztami procesu. Pozew w elektronicznym postępowaniu upom
Czytaj więcej»