Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
138

II K 605/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-09-27

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Sygn. akt II K 605/16 UZASADNIENIE G. J. (1) prowadził działalność gospodarczą polegającą na usługach transportowych. W sierpniu 2016 r. wykonywał samochodem ciężarowym marki S. kurs do H. w Niemczech. W dniu 6 sierpnia 2016 r. trafił do szpital. O powyższym został powiadomiony jego współpracownik Z. Ś. . Z. Ś. wraz z synem M. Ś. powiadomili o tym ojca G. J. (1) J. J. . We trzech udali się do H. , aby zabezpieczyć mienie G. J. (1) . Kiedy dotarli na miejsce G. J. (1) już nie żył. Ze szpitala uda
Czytaj więcej»

I Ns 243/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-08-25

Data publikacji: 2016-10-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I Ns 243/14 UZASADNIENIE We wniosku złożonym w niniejszej sprawie Zakład (...) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. wniósł o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej na nieruchomości należącej uczestnika Instytutu (...) w K. , objętej księgą wieczystą nr (...) . która polega na korzystaniu ze zlokalizowanej w obrębie tej nieruchomości infrastruktury przesyłowej, w skład której wchodzi wodociąg o przekroju DN 160, oraz dwie napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia
Czytaj więcej»

I Ns 813/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-25

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 813/14 UZASADNIENIE We wniosku z 1 marca 2014 r., zarejestrowanym pierwotnie pod sygn. akt I Ns 225/14, D. W. (1) i B. W. domagali się stwierdzenia nabycia przez wnioskodawców przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami o powierzchni 12,71 ha, na które składają się działki nr (...) położone w Z. , gmina M. , dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą (...) z dniem 1 października 2011 r., stwierdze
Czytaj więcej»

II K 3/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-08-18

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 3/17 UZASADNIENIE J. N. (1) była funkcjonariuszką policji i pełniła służbę w randze starszego aspiranta jako detektyw Zespołu (...) Komendy Powiatowej Policji w G. . W zakresie jej obowiązków było między innymi przestrzeganie zasad kodeksu etyki moralnej i zawodowej funkcjonariuszy policji. Dowód : 1) karta opisu stanowiska pracy k. 353- 354 akt W Komendzie Powiatowej Policji w G. funkcjonowała (...) Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z
Czytaj więcej»

II K 3/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt II K 3/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Kołodzińska - Jordan Protokolant: Dominika Piwowarska Przy udziale Prokuratora Marka Wróblewskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 6 czerwca 2017 r. i 28 lipca 2017 r. sprawy J. N. córki J. i K. z domu S. urodzonej (...) w G. oskarżonej o to, że: w okresie od 10 grudnia 2015 r. do 6 czerwca 2016 r. w G. „ działając w krótki
Czytaj więcej»

II K 268/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 268/16 UZASADNIENIE W dniu 10 października 2014 r. około godziny 14.30 I. O. zgłosił się na Posterunek Policji w M. . Został pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i składanie fałszywego zawiadomienia o przestępstwie. Złożył tam do protokołu zawiadomienie o popełnieniu na jego szkodę w dniu 7 października 2014 r. przestępstwa przywłaszczenia samochodu marki A. (...) o nr rej. (...) przez A. P. i kierowania przez niego gróźb karalnych. Zeznał miedzy inny
Czytaj więcej»

II W 252/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-06-21

Data publikacji: 2017-06-22

trafność 100%

Sygn. akt II W 252/16 UZASADNIENIE W dniu 16 sierpnia 2016 r. H. S. poruszała się swoim samochodem marki K. C. o nr rejestr. (...) (...) drogą nr (...) z miejscowości P. w kierunku B. . Po minięciu miejscowości P. zauważyła poruszające się jej pasem jezdni dwa pojazdy koszące trawę. H. S. wyprzedziła pierwszy z tych pojazdów i wróciła na swój pas jezdni. Przed nią poruszał się drugi pojazd koszący trawę, a za nim samochód nauki jazdy marki R. (...) o numerze rejestr. (...) (...) . Samochód ten b
Czytaj więcej»

II K 185/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 185/17 UZASADNIENIE W dniu 19 stycznia 2017 r. około godz. 14.00 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w G. A. B. , M. P. i T. D. w trakcie wykonywania czynności służbowych udali się nad jezioro P. znajdujące się w rejonie miejscowości W. , po lewej stronie trasy S-3 jadąc w kierunku Chlebowa. Po przybyciu na miejsce zauważyli J. M. znajdującego się na tafli lodu zamarzniętego jeziora. Obok niego znajdowały się trzy przeręble, w których zastawione były tzw. wnyki szczupakowe.
Czytaj więcej»

II K 70/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IIK 70/17 UZASADNIENIE W. S. i J. S. (1) pozostają w związku małżeńskim od około 45 lat. Zamieszkują we wspólnym mieszkaniu przy ul. (...) w G. . Mają dwoje dorosłych dzieci I. S. (1) i I. S. (2) , którzy nie zamieszkują z rodzicami. Od wielu lat pomiędzy W. S. a I. S. (2) dochodziło do kłótni. Kłótnie te nasiliły się w listopadzie 2015 r., po śmierci ojca W. S. , którym małżonkowie wspólnie się opiekowali. Różnice zdań pomiędzy nimi dotyczyły głównie religijności W. S. , która zaczęła
Czytaj więcej»

I C 744/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-03-28

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

Sygn. I C 744/16 upr UZASADNIENIE Powód (...) G. C. – spółka z o.o. w W. (wcześniej G. (...) spółka z o.o. spółka komandytowo – akcyjna) wniósł o zasądzenie od pozwanej M. R. kwoty 2 577, 40 zł stanowiącej należność z tytułu udzielonej pożyczki. Sprawa niniejsza została przekazana do rozpoznania przez tutejszy sąd jako sąd właściwości ogólnej pozwanej na skutek jej sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W sprzeciwie tym pozwana wniosła o oddalenia powódz
Czytaj więcej»