Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
141

I C 266/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

I C 266/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 2 lutego 2015 r. R. S. domagał się zasądzenia od (...) S.A. w Ł. kwoty 10.100 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 maja 2014 r. oraz kosztami procesu. Uzasadniając żądanie powód wskazał, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. miała miejsce kolizja, w wyniku, której samochód marki B. o nr rej. (...) stanowiący własność powoda został uszkodzony przez sprawcę, który zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z pozwanym towarzystwem ub
Czytaj więcej»

I C 280/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C upr 148/11 UZASADNIENIE WYROKU Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. wniósł przeciwko J. L. pozew o zapłatę kwoty 48.228,25 zł z odsetkami od kwoty 48.065,79 zł od dnia 17 stycznia 2015r. do dnia zapłaty. Wskazał, że pozwany zawarł z (...) Sp. z o.o. (...) S.K. A. we W. umowę pożyczki w dniu 13 maja 2014r. Ponieważ pozwany nie dokonywał spłaty pożyczki, pożyczkodawca wypowiedział mu tę umowę z dniem 11 października 2014r. i wezwał
Czytaj więcej»

I C 290/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 290/15 upr. UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie w elektronicznym postępowaniu upominawczym dnia 9 stycznia 2015 r. powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. J. kwoty 866,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 9 stycznia 2015 r., a także kosztów sądowych w kwocie 30 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 540 zł i innych kosztów w kwocie 0,38 zł tytułem opłaty manipulacyjnej dla dostawcy usług
Czytaj więcej»

I C 466/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-11-15

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 466/16 UZASADNIENIE WYROKU Powód G. M. wniósł przeciwko A. Ż. (obecnie D. ) pozew o zapłatę kwoty 6.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 grudnia 2014 roku oraz o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że zawarł z pozwaną umowę pożyczki z dnia 26 listopada 2014r. kwoty 6000 zł. Zabezpieczeniem tej pożyczki miało być przeniesienie własności samochodu maki V. (...) który został zakupiony przez pozwaną za środki pożyczone od powoda. Pozwana do dnia zł
Czytaj więcej»

I C 568/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-07

Data publikacji: 2016-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 568/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie R. T. (1) i J. T. wnieśli o zasądzenie na ich rzecz solidarnie od pozwanej G. P. kwoty 1 656,20 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 1 maja 2015 r. do dnia zapłaty. Powództwo oparli na twierdzeniach, iż w dniu 1 maja 2013 r. zlecili adw. G. P. usługę polegającą na wniesieniu i prowadzeniu przed Sądem Rejonowym w Gryfinie sprawy o przymusowe leczenie psychiatryczne R. T. , a w dniu 15 maja 2013 r. wpłacili z tytułu tej us
Czytaj więcej»

I C 577/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 577/15 UZASADNIENIE WYROKU Powód Ł. G. wniósł przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. pozew o zapłatę kwoty 5100 zł z odsetkami ustawowymi od kwoty 4.731 zł od dnia 9.03.2014r. oraz od kwoty 369 zł od dnia 8.07.2014r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Podniósł, iż w dniu 28 stycznia 2014r. doszło do uszkodzenia pojazdu powoda marki P. (...) nr rej. (...) przez kierowcę pojazdu, który posiadał ważną polisę OC pojazdów mechanicznych wystawioną przez pozwanego. Pozwany wypłacił ods
Czytaj więcej»

I C 597/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 597/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 3 sierpnia 2015 r. W. N. wniósł o zasądzenie od Banku (...) S.A. z siedzibą w W. (jako następcy (...) Banku (...) w W. ) kwoty 24.340 zł z tytułu spłaconego kredytu z dnia 28 października 1997 r. Powód wskazał, iż wpłaty dokonane wyniosły 64 340 zł, a bankowi należało się 40.000 zł. Ponadto powód wskazał, iż pozwany bank przejął umowę od Cukrowni (...) . W odpowiedzi na pozew zawartej w piśmie z dnia 27 października 2015 r. pozwany Bank (...) S.A.
Czytaj więcej»

I C 629/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2017-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt C 629/16 upr. UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2016 r. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od E. W. kwoty 6.574,86 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Żądanie swoje oparł na twierdzeniu, iż pozwana oraz (...) Bank S.A. zawarli w dniu 25 lipca 2009 r. umowę bankową o numerze (...) , na podstawie której strona pozwana otrzymała określoną w umowie
Czytaj więcej»

I C 635/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-03-03

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

sygn. akt I C 635/14 UZASADNIENIE WYROKU Powód M. M. (1) wniósł przeciwko P. M. pozew o uznanie go za niegodnego spadku po H. M. , zmarłym w dniu 13 maja 2014r., zamieszkałym ostatnio w R. przy ul. (...) . Zmarły H. M. aż do śmierci ok. 10 lat zamieszkiwał w jednym gospodarstwie domowym z matką J. M. (1) i bratem P. M. , obydwaj synowie nigdzie nie pracowali na stałe, będąc na utrzymaniu matki i opieki społecznej. O niegodności dziedziczenia pozwanego jako spadkobiercy testamentowego powód dowie
Czytaj więcej»

I C 641/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-05-27

Data publikacji: 2016-08-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 641/15 UZASADNIENIE Powód J. L. (1) wniósł o zobowiązanie pozwanego L. L. do przywrócenia stanu zgodnego z prawem przez zobowiązanie pozwanego do wykonania utwardzonego dojścia do zajmowanego przez powoda budynku mieszkalnego w (...) , w miejsce polbrukowego chodnika rozebranego przez pozwanego a także nakazania pozwanemu "przeniesienia zaworu centralnego ogrzewania" związanego z instalacją c.o. eksploatowaną przez powoda. Ponadto powód domagał się zasądzenia kwoty 5zł. wskazując, że ż
Czytaj więcej»