Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
137

I C 51/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 51/15 UZASADNIENIE WYROKU Powodowie P. R. oraz R. R. wnieśli przeciwko (...) S.A. w W. pozew o zapłatę kwot po 2550 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 20 lipca 2013r. oraz kosztami procesu. Podnieśli, iż w dniu 13 czerwca 2011r. doszło do uszkodzenia pojazdu powoda marki (...) nr rej. (...) przez kierowcę pojazdu, który posiadał ważną polisę OC pojazdów mechanicznych wystawioną przez pozwanego. Pozwany wypłacił odszkodowanie na podstawie własnej kalkulacji w kwocie 7332,71 zł. Powod
Czytaj więcej»

II K 358/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2018-02-27

Data publikacji: 2018-03-21

trafność 100%

Sygnatura akt II K 358/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2018 Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Podleśny Protokolant: sekretarz sądowy Marta Kubiak po rozpoznaniu sprawy K. S. syna B. i T. z domu M. urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: w bliżej nieustalonym okresie czasu do dnia 06 lipca 2016 roku w miejscowości D. na posesji oznaczonej numer (...) znęcał się nad zwierzętami (ptakami) rodzaju wróbli, jaskółek oraz kote
Czytaj więcej»

II K 318/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-10-06

Data publikacji: 2016-11-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 318/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Brodzińska Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Purtak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2016 r. sprawy M. G. (1) s. M. i H. z domu N. ur. (...) w G. oskarżonego o to że: 1 w dniu 8 grudnia 2015 roku w miejscowości Ż. na terenie posesji oznaczonej numerem (...) dokonał uszkodzenia samochodu osobowego marki A.
Czytaj więcej»

II K 277/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

UZASADNIENIE K. C. zamieszkuje w B. . W roku szkolnym 2015/2016 jest syn M. C. (1) , urodzony (...) , a więc wówczas 3 letni zaczął uczęszczać do przedszkola w B. , którego dyrektorem była oskarżona E. M. . Było to już drugie dziecko K. C. chodzące do tego przedszkola, gdyż wcześniej edukację w nim zakończyła J. C. . Wychowawczynią grupy, do której uczęszczał M. była M. C. (2) . W dniu 26 listopada 2015 w przedszkolu odbywały się obchody dnia pluszowego misia. Nauczyciele przygotowali z tej okaz
Czytaj więcej»

II K 526/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-06-28

Data publikacji: 2016-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 526/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Brodzińska Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Purtak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Piotra Nowaka po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25 lutego, 14 kwietnia, 24 maja i 21 czerwca 2016 r. sprawy O. M. s. S. i E. z domu G. ur. (...) w P. oskarżonego o to że: w dniu 30 sierpnia 2015r. w C. na stacji paliw (...) do
Czytaj więcej»

II K 663/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 663/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Brodzińska Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Purtak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Radosława Grabusińskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia i 1 marca 2016 r. sprawy K. K. (1) s. Z. i G. z domu S. ur. (...) w P. oskarżonego o to że: W okresie od 01 marca 2015r. do 9 kwietnia 2015r. w G. , w krótkich
Czytaj więcej»

II K 542/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 542/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Brodzińska Protokolant: st.sekr. sąd. Joanna Purtak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 czerwca i 9 sierpnia 18 października 2016r. sprawy S. F. , s. W. E. z d. Z. , ur. (...) D. oskarżonego o to, że: w dniu 31 października 2015 roku około godziny 21:15 w S. (...) gm. M. naruszył nietykalność cielesną G. O. (1) poprzez
Czytaj więcej»

II W 2/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

UZASADNIENIE - dotyczące orzeczenia o karze W świetle zgromadzonego materiału dowodowego zarówno sprawstwo, jak i wina oskarżonego M. N. odnośnie popełnienia zarzucanych mu czynów, zdaniem Sądu, nie budzi wątpliwości. M. N. jest osobą dorosłą, dawno osiągnął wiek umożliwiający przypisanie mu odpowiedzialności karnej, nie zachodzą więc żadne okoliczności wyłączające winę. Zachowanie oskarżonego, polegające na tym, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 44 ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 26
Czytaj więcej»

II K 192/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-06-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 192/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Podleśny Protokolant: Marta Kubiak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Piotra Nowaka po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 7 września 2015 r., 30 listopada 2015 r.25 kwietnia 2016 sprawy R. T. s. A. i D. z domu T. ur. (...) w S. oskarżonego o to że: w dniu 13 listopada 2013 roku około godz. 3.00 w R. na działce nr (...)
Czytaj więcej»

II K 191/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Sygn. akt II K 191/17 UZASADNIENIE A. S. jest ojcem małoletniej K. S. . A. S. pozostawał w związku małżeńskim z matką dziecka - M. K. do roku 2004. Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, M. K. , wówczas S. wystąpiła do sądu o zasądzenie na rzecz córki alimentów, które zostały zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie RIIIC 358/03. Małżeństwo A. i K. S. zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2004 r. sygn. akt XRC 2268/03 z or
Czytaj więcej»