Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
141

I C 92/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 92/16 UZASADNIENIE WYROKU Powód Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. (...) w C. wniosła przeciwko A. P. pozew o zapłatę kwoty 1482,88 zł tytułem zaległości w płatnościach na fundusz remontowy bez odsetek. W uzasadnieniu wskazała, że pozwana nabyła lokal przy ul. (...) w C. dnia 20 maja 1999r., zatem powinna uiszczać należności na fundusz remontowy. Nie wywiązywała się z tego obowiązku, zalega z opłatami za okres od XI. 2004r, do IX. 2013r. Wezwanie do zapłaty nie odniosło rezult
Czytaj więcej»

I C 94/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 94/14 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie P. S. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. kwoty 20 000 zł wraz odsetkami ustawowymi: od kwoty 30 000 zł od dnia 3 listopada 2013 roku do dnia 17 grudnia 2013 r. oraz od kwoty 20 000 zł od dnia 18 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę odniesioną przez niego na skutek wypadku komunikacyjnego, do którego doszło w dniu 27 lipca 2013 r. na terenie gminy C.
Czytaj więcej»

I C 109/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 109/14 UZASADNIENIE WYROKU Powódka M. G. wniosła przeciwko I. K. pozew o zapłatę kwoty 30.286,12 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 5 listopada 2013r. oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości potrójnej stawki minimalnej. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony zawarły umowę o roboty budowlane, które rozpoczęły się w S. na działce nr (...) 1 sierpnia 2013r. Umowa obejmowała: wykonanie prac elewacyjnych, tj. położenie warstwy ocieplenia z wełny mineralne
Czytaj więcej»

I C 124/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 124/16 UZASADNIENIE WYROKU Powódka Gmina C. wniosła przeciwko W. F. i K. F. o nakazanie pozwanym, aby opuścili i opróżnili z osób i rzeczy reprezentujących ich prawa lokal mieszkalny położony w C. przy ul. (...) . W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwani zajmują lokal bez umowy najmu. Umowa była zawarta z ojcem pozwanych, który zmarł 11 czerwca 2015r. Po śmierci ojca W. F. wystąpił do Urzędu Miejskiego w C. w sprawie ustalenia go głównym najemną, decyzja była odmowna. Następnie o
Czytaj więcej»

I C 137/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 137/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie A. A. wniósł o ustalenie, iż jest właścicielem pojazdu - mikrociagnika M. V. koloru czerwonego, bez numerów identyfikacyjnych, jak również o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż w lutym 2014 r. powód nabył w M. mikrociągnik w złym stanie technicznym. Wyremontował nabyty ciągnik, montując w nim m.in
Czytaj więcej»

I C 211/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-08-17

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 211/16 Powódka Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w G. wniosła o nakazanie pozwanej udostępnienie swojego lokalu położonego w G. na ul. (...) w celu wykonania koniecznych prac remontowo - modernizacyjnych obciążających spółdzielnię, obejmujących wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym, oraz demontaż gazowych pogrzewaczy wody w lokalach usytuowanych w tym budynku. Pozwana E. B. będąca osobą uprawnioną do korzystania z lokalu nr (...) we wskazanym wyżej budynku wnios
Czytaj więcej»

I C 226/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 226/14 UZASADNIENIE Powód P. O. wnosił o opróżnienie i wydanie przez pozwanego lokalu mieszkalnego położonego w (...) /3, dla którego prowadzona jest księga wieczysta (...) W dniu 20 maja 2014r.doszło do wydania wyroku zaocznego (k.18), od którego pozwany A. O. złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa i wskazując m.in na sprzeczność żądania powoda z zasadami współżycia społecznego (k. 21- 27) W dniu 4 kwietnia 2016r. na skutek zawiadomienia swój udział w postępowaniu zgłosiła Gmin
Czytaj więcej»

I C 266/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-02-23

Data publikacji: 2017-08-11

trafność 100%

I C 266/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 2 lutego 2015 r. R. S. domagał się zasądzenia od (...) S.A. w Ł. kwoty 10.100 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 maja 2014 r. oraz kosztami procesu. Uzasadniając żądanie powód wskazał, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. miała miejsce kolizja, w wyniku, której samochód marki B. o nr rej. (...) stanowiący własność powoda został uszkodzony przez sprawcę, który zawarł umowę odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z pozwanym towarzystwem ub
Czytaj więcej»

I C 280/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-10-23

Data publikacji: 2015-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C upr 148/11 UZASADNIENIE WYROKU Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. wniósł przeciwko J. L. pozew o zapłatę kwoty 48.228,25 zł z odsetkami od kwoty 48.065,79 zł od dnia 17 stycznia 2015r. do dnia zapłaty. Wskazał, że pozwany zawarł z (...) Sp. z o.o. (...) S.K. A. we W. umowę pożyczki w dniu 13 maja 2014r. Ponieważ pozwany nie dokonywał spłaty pożyczki, pożyczkodawca wypowiedział mu tę umowę z dniem 11 października 2014r. i wezwał
Czytaj więcej»

I C 290/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2015-12-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 290/15 upr. UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie w elektronicznym postępowaniu upominawczym dnia 9 stycznia 2015 r. powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. J. kwoty 866,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 9 stycznia 2015 r., a także kosztów sądowych w kwocie 30 zł oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 540 zł i innych kosztów w kwocie 0,38 zł tytułem opłaty manipulacyjnej dla dostawcy usług
Czytaj więcej»