Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
139

I C 94/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2015-10-30

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 94/14 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie P. S. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. kwoty 20 000 zł wraz odsetkami ustawowymi: od kwoty 30 000 zł od dnia 3 listopada 2013 roku do dnia 17 grudnia 2013 r. oraz od kwoty 20 000 zł od dnia 18 grudnia 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem zadośćuczynienia za krzywdę odniesioną przez niego na skutek wypadku komunikacyjnego, do którego doszło w dniu 27 lipca 2013 r. na terenie gminy C.
Czytaj więcej»

I C 124/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 124/16 UZASADNIENIE WYROKU Powódka Gmina C. wniosła przeciwko W. F. i K. F. o nakazanie pozwanym, aby opuścili i opróżnili z osób i rzeczy reprezentujących ich prawa lokal mieszkalny położony w C. przy ul. (...) . W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwani zajmują lokal bez umowy najmu. Umowa była zawarta z ojcem pozwanych, który zmarł 11 czerwca 2015r. Po śmierci ojca W. F. wystąpił do Urzędu Miejskiego w C. w sprawie ustalenia go głównym najemną, decyzja była odmowna. Następnie o
Czytaj więcej»

I C 137/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2016-09-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 137/15 UZASADNIENIE W pozwie złożonym w niniejszej sprawie A. A. wniósł o ustalenie, iż jest właścicielem pojazdu - mikrociagnika M. V. koloru czerwonego, bez numerów identyfikacyjnych, jak również o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż w lutym 2014 r. powód nabył w M. mikrociągnik w złym stanie technicznym. Wyremontował nabyty ciągnik, montując w nim m.in
Czytaj więcej»

I C 51/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-04-28

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 51/15 UZASADNIENIE WYROKU Powodowie P. R. oraz R. R. wnieśli przeciwko (...) S.A. w W. pozew o zapłatę kwot po 2550 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 20 lipca 2013r. oraz kosztami procesu. Podnieśli, iż w dniu 13 czerwca 2011r. doszło do uszkodzenia pojazdu powoda marki (...) nr rej. (...) przez kierowcę pojazdu, który posiadał ważną polisę OC pojazdów mechanicznych wystawioną przez pozwanego. Pozwany wypłacił odszkodowanie na podstawie własnej kalkulacji w kwocie 7332,71 zł. Powod
Czytaj więcej»

I C 109/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-06-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 109/14 UZASADNIENIE WYROKU Powódka M. G. wniosła przeciwko I. K. pozew o zapłatę kwoty 30.286,12 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 5 listopada 2013r. oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości potrójnej stawki minimalnej. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony zawarły umowę o roboty budowlane, które rozpoczęły się w S. na działce nr (...) 1 sierpnia 2013r. Umowa obejmowała: wykonanie prac elewacyjnych, tj. położenie warstwy ocieplenia z wełny mineralne
Czytaj więcej»

I C 92/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-10-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 92/16 UZASADNIENIE WYROKU Powód Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. (...) w C. wniosła przeciwko A. P. pozew o zapłatę kwoty 1482,88 zł tytułem zaległości w płatnościach na fundusz remontowy bez odsetek. W uzasadnieniu wskazała, że pozwana nabyła lokal przy ul. (...) w C. dnia 20 maja 1999r., zatem powinna uiszczać należności na fundusz remontowy. Nie wywiązywała się z tego obowiązku, zalega z opłatami za okres od XI. 2004r, do IX. 2013r. Wezwanie do zapłaty nie odniosło rezult
Czytaj więcej»

I C 226/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2016-05-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 226/14 UZASADNIENIE Powód P. O. wnosił o opróżnienie i wydanie przez pozwanego lokalu mieszkalnego położonego w (...) /3, dla którego prowadzona jest księga wieczysta (...) W dniu 20 maja 2014r.doszło do wydania wyroku zaocznego (k.18), od którego pozwany A. O. złożył sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa i wskazując m.in na sprzeczność żądania powoda z zasadami współżycia społecznego (k. 21- 27) W dniu 4 kwietnia 2016r. na skutek zawiadomienia swój udział w postępowaniu zgłosiła Gmin
Czytaj więcej»

II K 542/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-10-27

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 542/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Brodzińska Protokolant: st.sekr. sąd. Joanna Purtak po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 czerwca i 9 sierpnia 18 października 2016r. sprawy S. F. , s. W. E. z d. Z. , ur. (...) D. oskarżonego o to, że: w dniu 31 października 2015 roku około godziny 21:15 w S. (...) gm. M. naruszył nietykalność cielesną G. O. (1) poprzez
Czytaj więcej»

II K 663/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2016-03-01

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 663/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Agnieszka Brodzińska Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Purtak przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Radosława Grabusińskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia i 1 marca 2016 r. sprawy K. K. (1) s. Z. i G. z domu S. ur. (...) w P. oskarżonego o to że: W okresie od 01 marca 2015r. do 9 kwietnia 2015r. w G. , w krótkich
Czytaj więcej»

II W 2/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 2017-06-13

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

UZASADNIENIE - dotyczące orzeczenia o karze W świetle zgromadzonego materiału dowodowego zarówno sprawstwo, jak i wina oskarżonego M. N. odnośnie popełnienia zarzucanych mu czynów, zdaniem Sądu, nie budzi wątpliwości. M. N. jest osobą dorosłą, dawno osiągnął wiek umożliwiający przypisanie mu odpowiedzialności karnej, nie zachodzą więc żadne okoliczności wyłączające winę. Zachowanie oskarżonego, polegające na tym, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 44 ust. 1 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 26
Czytaj więcej»